Citizen Science

Citizen Science

Citizen Science

Samen onderzoek doen in je buurt, wijk of gemeente? Citizen Science wordt steeds populairder en dat is niet zo raar. De technologische mogelijkheden, zoals sensoren, zijn breder beschikbaar en worden steeds goedkoper. En inwoners willen actiever betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Projecten om lucht-, water-, geluid- en bodemkwaliteit te meten met sensoren bieden een laagdrempelige manier om snel en eenvoudig veel data te verzamelen.  

 

Bij beoogde veranderingen in een buurt kan citizen science erg waardevol zijn om een voor en na studie te doen. Als je bewoners actief wilt betrekken en inzicht wilt geven in het gebruik van data, sensoren en technologie, dan kunnen laagdrempelige burgerinitiatieven helpen om vertrouwen te winnen en transparantie te bieden omtrent ruimtelijke en beleidsmatige afwegingen.  

 

Het verzamelen van data is het hoofddoel van de meeste citizen science projecten. Succesvolle projecten besteden aandacht aan de datakwaliteit, de bruikbaarheid en het bewaren van de data.  Voorbeelden van succesvolle projecten zijn Curieuze Neuzen, waar duizenden mensen hitte en droogte in hun tuin meten, of Telraam, waarmee inwoners verkeersstromen in kaart brengen, of Hollandsche Luchten, waar burgers de leefomgeving in Noord-Holland in kaart brengen.

 

In veel projecten zijn (relatief goedkope) IoT-sensoren de basis voor het project. Met de groeiende roep om zeggenschap over de data te hebben, is het belangrijk om naast het inwinnen en tonen van sensordata ook aandacht te besteden aan de verwerking van mogelijke privacy gevoelige data. 

 

WeCity coördineert meerdere citizen science projecten. In de WeCity catalogus bieden we verschillende sensoren aan die ook heel geschikt zijn om in te zetten voor citizen science projecten. WeCity kan, in samenwerking met partners, ondersteunen bij de verzameling, verwerking en ontsluiting van de data. Ook kunnen we helpen om de data te presenteren op een interactive kaart of dashboard. Tot slot bieden we de mogelijkheid om de sensoren te beheren. Hierbij worden de sensoren geregistreerd, volgen we de werking van de sensoren en kunnen als servicepunt dienen voor eventuele reparatie of vervanging.  

Voorbeelden van Citizen Science