De Duurzame Stad

De Duurzame Stad

Duurzaamheid gaat over verbinden van stromen

Klimaatverandering, bevolkingsgroei, verstedelijking en grondstoffenuitputting,  behoren tot de grootste uitdagingen waar we mee te maken hebben. Veel van deze vraagstukken manifesteren zich in steden in de vorm van toegenomen hittestress, overstromingen bij piekbuien en  luchtverontreiniging. Zonder maatregelen zal dat de komende jaren verder toenemen.

 

Maatregelen voor een duurzame of circulaire stad vragen een integrale aanpak, omdat alle stromen met elkaar verbonden zijn, zoals de materiaal-, verkeers-, voedsel- en energiestromen. Een belangrijke eerste stap is om inzicht te krijgen in deze stromen en patronen door slim gebruik van de technologische mogelijkheden en beschikbare databronnen.       Inzicht is een randvoorwaarde voor zinvolle maatregelen. En om doelstellingen te halen, zoals geformuleerd in de Sustainable Development Goals (SDG).

 

In een duurzame stad draagt de groene infrastructuur bij aan de versterking van sociale en economische netwerken. Het planten van bomen of het aanleggen van waterelementen, zorgt niet alleen voor vermindering van de hittestress, maar maakt de stad ook aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Het is aangetoond dat wandelen mensen gelukkiger en gezonder maakt, zorgt voor minder luchtverontreiniging en de interactie tussen mensen bevorderd. Vergroening draagt bij aan vele andere doelstellingen en maakt de stad leefbaarder en duurzamer.

 

Ook ten aanzien van de energiebehoefte is veel winst te halen. Niet alleen door in te zetten op duurzame, hernieuwbare bronnen, maar ook door de beschikbare infrastructuur slimmer te gebruiken. Een mooi voorbeeld zijn de innovatieve laadpalen van Lomboxnet in Utrecht. Die zijn geschikt om zonne-energie op te slaan in de batterijen van elektrische auto’s en terug te leveren aan de buurt.  Daarmee wordt de batterij van de auto een onderdeel van de energie-infrastructuur van een wijk. 

Andere voorbeelden zijn de opkomst van stadslandbouw, de vele circulaire projecten of de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten.

 

Als WeCity helpen we, samen met onze partners, om de duurzaamheidsdoelstellingen uit SDG 11 (Sustainable Development Goal) te realiseren. Dat doen we hulpmiddelen om doelstellingen meetbaar en de voortgang inzichtelijk te maken, door het beschikbaar stellen van waardevolle databronnen en oplossingen in onze catalogus en door samenwerking met alle betrokken stakeholders te stimuleren.

 

Wil je de mogelijkheden in jouw stad beter benutten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag om een aanpak op maat voor jouw organisatie te maken.