Een inclusieve stad

Een inclusieve stad

Een slimme stad is voor iedereen

Fundamentele waarden, zoals rechtvaardigheid, gelijke kansen, leefkwaliteit, democratie en diversiteit, zijn het uitgangspunt van een inclusieve stad. En een slimme stad zorgt dat iedereen volwaardig kan meedoen en gebruik kan maken van de openbare ruimte.

Voor kwetsbare groepen is dat niet het geval. Bij het ontwerp en beheer van steden wordt veelal uitgegaan van mobiele en vitale mensen. Onderhoudswerkzaamheden aan wegen, overzichtelijke en onveilige kruispunten, smalle stoepen en verkeerd geparkeerde voertuigen, zorgen er voor dat een grote groep mensen letterlijk en figuurlijk  drempels moet overwinnen om gebruik te maken van de openbare ruimte. Mede hierdoor bewegen mensen met een beperking minder vaak. Dit geldt in het bijzonder voor rolstoelgebruikers.

 

Een inclusieve stad stimuleert participatie. Een goede opzet, waarbij alle groepen betrokken worden (jong/oud, met en zonder beperking, arm/rijk) stimuleert sociale interactie en betrokkenheid. En het vergroot het draagvlak voor nieuwe plannen, beleid of bijvoorbeeld citizen science projecten.

 

Data en technologie helpen om een inclusieve stad te realiseren. Open data, Citizen Science projecten, Digital Twins, innovatieve participatiemethoden en handige apps zijn hulpmiddelen om iedereen te betrekken, inzicht te bieden en betere oplossingen te ontwikkelen. Een voorbeeld is de app Route4U die een navigatiesysteem voor rolstoelgebruikers biedt. De data die daarmee verzameld wordt, is input voor steden om de openbare ruimte te verbeteren.

Inzicht in de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Meer info over de quick scan toegankelijkheid

De Quick Scan Toegankelijkheid

Hoe toegankelijk is uw openbare ruimte voor minde valide mensen? Breng het snel in kaart met de Quick Scan.

Lees meer

20 principes voor inclusiviteit

De Europese Unie heeft 20 principes geformuleerd, die een leidraad zijn om tot een eerlijk, inclusief en Europa vol kansen te komen. De principes uit deze “Pillar of Social Rights” zijn hieronder weergegeven. Ze zijn ook van toepassing op de ontwikkeling en het beheer van een slimme, inclusieve stad.

 

 

WeCity biedt in haar Catalogus oplossingen die bijdragen aan een inclusieve stad. Wij stellen eisen aan de technologie zelf, maar ook de toegang tot data. We kunnen helpen, samen met onze partners, om doelstellingen meetbaar en inzichtelijke te maken. En wij zoeken altijd naar samenwerking met alle partijen, zodat een slimme stad en stad voor iedereen is.

 

Wil je de mogelijkheden in jouw stad beter benutten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag om een aanpak op maat voor jouw organisatie te maken.