logo wecity
nl
nl

De one stop shop voor slimme steden

WeCity helpt steden om duurzamer, leefbaarder, inclusiever en flexibeler te worden. Ofwel: slimmer. Dit doen we met een open en transparant platform dat vraag en aanbod voor Smart City oplossingen samenbrengt.
Het platform bestaat uit 3 onderdelen. Een Catalogus waarin oplossingen, (sensor)producten en databronnen getoond worden die aan transparante, open criteria voldoen. Een Data markt met hoogwaardige databronnen. En een Serviceportaal dat inzicht biedt in alle formele aspecten. Met haar platform verbindt en ontzorgt WeCity. Met een betrouwbaar, open ecosysteem voor data, sensoren en oplossingen. Toegankelijk voor iedere leverancier. En met duidelijk service- en contractmanagement, zodat proces en kwaliteit gewaarborgd zijn. Dat geeft keuzevrijheid én biedt waarborgen. Het is de betrouwbare “one stop shop” for smart city solutions