Bij de ontwikkeling van een nieuwbouwproject hanteert een projectontwikkelaar vooruitstrevende thema’s waarin sociale verbondenheid en gezonde leefomgeving eruit springen.

 

Mede ingegeven door de ambities die zijn vastgelegd in de Omgevingswet en het Schone Luchtakkoord heeft deze projectontwikkelaar zich als doel gesteld om gebiedsontwikkeling op een duurzame en verantwoorde manier te doen. Het is niet eenvoudig om te meten in hoeverre een stedelijke gebiedsontwikkeling bijdraagt aan de realisatie van deze ambities. Welke maatregel is zinvol? Wat is het effect op de korte én op de lange termijn? En hoe dragen lokale maatregelen bij aan landelijke doelstellingen?

 

WeCity is gevraagd om mee te werken aan dit project om gezonde leefomgeving meetbaar en inzichtelijk te maken. De Starterskit Gezonde Leefomgeving helpt bij het beantwoorden van deze vragen. De Starterskit Gezonde Leefomgeving richt zich op lokale omstandigheden en levert direct bruikbare data om bewoners actief te informeren en te betrekken bij de uitkomsten van beleid. Daarmee wordt het draagvlak en de betrokkenheid vergroot. Het stimuleert een intensieve samenwerking tussen gemeente en bewoners bij het realiseren van een gezonde leefomgeving. In deze sensorkit worden elementen gemeten die een indicatie geven over een gezonde leefomgeving en dit zijn lucht, water en de bodem. 

 

Vanaf de bouwfase is er gestart met meten. Hiervoor heeft WeCity afspraken gemaakt met verschillende sensorleveranciers over de in te winnen data en de data gecombineerd tot één digitaal dashboard. Naast inwinning van de data trad WeCity op als regisseur om de fysieke plaatsing en verwijdering van de sensoren in de openbare ruimte te coördineren.