Data wordt bruikbaarder naarmate deze meer en meer gestandaardiseerd is. Verschillende sectoren en domeinen maken al gebruik van een bepaalde mate van standaardisatie. Het wordt ingewikkelder wanneer meerdere standaarden (bijna dezelfde) soort velden hanteren maar deze anders omschrijven.

 

Zo kan er met de benaming weg, straat of wegvak hetzelfde bedoeld worden, maar worden deze definities op verschillende plekken gebruikt. In zo’n geval is het waardevol om verschillende standaarden te koppelen aan één datamodel. Deze zogenoemde semantische modellen maken een vertaling van verschillende benamingen naar eenzelfde betekenis en zorgen voor interoperabiliteit tussen verschillende datasets.

 

WeCity kan jou helpen bij het opzetten van een semantisch datamodel of om standaarden te koppelen aan bestaande modellen.

 Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op.