De diensten van WeCity

Onze diensten

Een slimme stad bouw je samen

Er zijn meer technologische en data-oplossingen beschikbaar dan er toegepast kunnen worden. Het feit dat deze oplossingen nog maar beperkt ingezet worden, heeft andere redenen. Ze zijn niet vindbaar of bekend. En er zijn zorgen over de kwaliteit, openheid en transparantie. 

 

WeCity pakt beide onderwerpen aan: wij maken goede oplossingen vindbaar en zorgen voor meer vertrouwen. De WeCity Catalogus bevat slimme oplossingen die voldoen aan heldere criteria. Dat zijn eisen op het gebied van transparantie, openheid, standaarden en dienstverlening. Dat geeft zekerheid en rust.

 

Als onafhankelijke partij waarborgt WeCity dat alle oplossingen (blijven) voldoen aan de service- en contract afspraken.  

WeCity Diensten