Wie zijn wij?

Prettig kennismaken!

WeCity - samen zijn we sterker

Geen enkele partij heeft de complete oplossing voor de opgaven waar steden voor staan. We hebben elkaar nodig om de complexe ruimtelijke, milieu en infrastructurele vraagstukken op te lossen. Alleen door samenwerking tussen marktpartijen, overheden, onderzoeksbureaus en burgerinitiatieven komen we tot succesvolle, herbruikbare oplossingen.

 

Samenwerking gaat echter niet vanzelf. Daar horen afspraken bij en dat moet je organiseren en onderhouden. Als onafhankelijk bedrijf (gestart vanuit Strukton Civiel, maar open elk bedrijf om deel te nemen) richt WeCity zich op het faciliteren van deze samenwerking. Met een Catalogus die aanbieders vragers op een transparante manier verbindt, helpen we steden op een slimme manier gebruik te maken van data en technologie. Niet als doel op zich, maar als middel om steden leefbaarder, duurzamer en inclusiever te maken.

 

En WeCity helpt om de hele keten te organiseren en regisseren. Steeds vaker is een oplossing namelijk maar één bouwsteen in een integrale, gebiedsgerichte ontwikkeling. Een slimme oplossing is daarbij zo sterk als de zwakste schakel. Duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van elke betrokken partij, heldere service-afspraken en interoperabiliteit door het gebruik van open standaarden zijn cruciaal om alle afhankelijkheden te managen. Juist daar ligt de kennis en kracht van WeCity.

Over WeCity