WeCity is een jong bedrijf dat zich richt op ondersteuning en ontwikkeling van tools voor de beheerder van de slimme stad. 

 

 

Op dit moment zijn er talloze oplossingen beschikbaar voor de slimme stad, maar er is weinig inzicht in kwaliteit, garantie voor continuïteit en de zekerheid dat bouwstenen goed op elkaar aansluiten. Innovatieve technologie, waardevolle data of digitale diensten alleen zijn niet voldoende: er is behoefte aan een open platform met data en oplossingen die voldoen aan standaarden. Een transparante plek waar oplossingen gelijke kansen hebben en waar naleving van afspraken en standaarden centraal staat, zodat steden eenvoudig de juiste oplossing kunnen kiezen voor hun specifieke vraagstukken.

 

Een open platform biedt bedrijven de mogelijkheid om hun oplossingen aan te bieden in nieuwe markten, en dat helpt steden om ruimtelijke, milieu- en sociale vraagstukken op te lossen. WeCity brengt aanbieders en vragers samen in een betrouwbaar, open ecosysteem voor data, sensoren en oplossingen. Door service- en contractmanagement bewaakt WeCity het proces en de kwaliteit, waardoor keuzevrijheid en waarborgen worden geboden. Het is de betrouwbare "one stop shop" voor slimme stadsoplossingen.

 

We zijn pragmatisch ingesteld en staan bekend om onze uitvoeringskracht. We werken veelal samen met verschillende overheden waarbij we als partner samenwerken aan realisatie van de slimme stad.