Een Product Diensten catalogus  maakt onderdeel uit van het Open Urban Platform en is de centrale plek waar data en diensten gedeeld en aangeboden worden.

 

Er zijn veel oplossingen beschikbaar voor de opgaven waar steden voor staan. Interessante databronnen, slimme sensoren en geïntegreerde oplossingen voor de openbare ruimte. Over mobiliteit, energie, water, klimaat of gezondheid. Maar hoe weet je of een oplossing voldoet? Of aansluit op andere oplossingen? En wie garandeert dat je de zeggenschap houdt over de data? En hoe weet je bij wie je moet zijn voor vragen en issues? De WeCity Catalogus brengt goede oplossingen bij elkaar.  

 

Overheden en bedrijven kunnen hier data en diensten aanbieden of afnemen. Het platform zorgt ervoor dat dit op een veilige en uniforme wijze gebeurt. Hiervoor biedt WeCity het volgende:

 

  • Eigen omgeving met rechten en rollen beheer.
  • Product en diensten catalogus; Biedt data en diensten aan onder je eigen voorwaarden.
  • Mogelijkheid om data alleen binnen de eigen organisatie te ontsluiten
  • Identificatie, authenticatie en autorisatie
  • Monitoring en bewaking van datakwaliteit
  • Transacties

 

WeCity  is een onafhankelijke partij  waarbij alle leveranciers, die voldoen aan de criteria, welkom zijn. Dit betekent dat er geen lock-in van één partij is. In de catalogus zie je bij het aanbod precies welke leverancier welke producten of diensten levert. Als WeCity willen we juist samenwerking bevorderen en dit begint met transparantie. 

 

WeCity fungeert als aanspreekpunt voor elke oplossing in de catalogus. Als klant heb je daarmee slechts één aanspreekpunt waar je alle vragen kunt stellen. Dit zorgt voor korte lijnen en duidelijke afstemming. Hiermee waarborgen we de afspraken tussen verschillende partners en controleren of oplossingen nog voldoen aan de gestelde criteria. WeCity heeft geen belangen in een specifieke oplossing. Het proces om een oplossing in de catalogus op te nemen is transparant en voor iedereen toegankelijk.