Privacyverklaring

 

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

 

Cookies

 

Bezoek je onze website, dan plaatsen wij, na jouw toestemming, een cookie. We gebruiken technische cookies om bij te houden welke pagina´s worden bezocht en om de website beter te laten functioneren. Dat doen wij met het programma Matomo. Meer informatie hierover lees je onder het kopje analytics.

 

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door WeCity. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Het versturen van nieuwsbrieven
WeCity stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor- en achternaam, organisatie en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van WeCity of via de instellingen in de WeCity portal. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 

 1. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met WeCity via formulieren op de website. In deze formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, telefoonnummer, bedrijfsnaam en e-mailadres.
 2.  
 3. Analytics
  De website van WeCity verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met het programma Matomo. Matomo draait volledig op onze server en deelt geen gegevens met anderen. De gegevens die wij verzamelen zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou gevraagde informatie te sturen.

 

Ontvangers

De gegevens die WeCity ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

 1. HubSpot
  Nieuwsbrieven en documenten (zoals whitepapers) worden verzonden met HubSpot. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een document opvraagt, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen HubSpot.
 2.  
 3. Microsoft 365
  Voor haar e-mail maakt WeCity gebruik van Microsoft 365. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft. 
 4.  
 5. WeCity website en portal
  Voor de hosting van de WeCity website/portal, de onderliggende systemen (database, servers, software) en de back-ups wordt gebruik gemaakt van verschillende hostingomgevingen. Gegevens die jij achterlaat op de website/portal van WeCity worden op deze servers opgeslagen.

 

Bewaarperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door WeCity, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in HubSpot. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven, bij de accountgegevens in de portal of door een mail te sturen naar privacy@wecity.nl.
 2.  
 3. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met WeCity via mail of een formulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen in HubSpot en op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 4.  
 5. Analytics
  De gegevens die Matomo op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Matomo. 

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door WeCity of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar WeCity. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van WeCity privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van WeCity ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra  hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 

 

Jouw rechten

 

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij WeCity vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar WeCity (privacy@wecity.nl). Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2.  
 3. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door WeCity. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 4.  
 5. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij WeCity opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient WeCity al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 
 6.  
 7. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij WeCity vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 
 8.  
 9. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat WeCity niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 10.  
 11. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat WeCity jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@wecity.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Ons streven is om binnen vier weken te reageren. 

 

Plichten

WeCity verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van WeCity via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan WeCity de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met WeCity met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

WeCity behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer WeCity dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van WeCity te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

 

Vragen?


Voor een volledig beeld van jouw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de cookiebepaling in de Telecom wet.

 

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met WeCity via privacy@wecity.nl.