In een slimme stad kan iedereen volwaardig meedoen en gebruik maken van de openbare ruimte. 

Nederland heeft het VN-verdrag Handicap gerectificeerd. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. In Nederland wonen ruim 2 miljoen Nederlanders met een beperking, deze zijn slechtziend, blind, doof of hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Als gevolg van vergrijzing zal dit aantal verder toenemen. WeCity heeft de QuickScan Toegankelijkheid Openbare Ruimte ontwikkeld, in samenwerking met GIS-Specialisten. 

 

Wat houdt de Quick Scan in? 


Door een analyse en classificatie van verschillende databronnen ontstaat een toegankelijkheidsindex openbare ruimte. Dat betekent:

  • Binnen 10 werkdagen een volledige QuickScan zonder complexe, tijdrovende en dure technische hulpmiddelen en rekenmodellen
  • In één oogopslag op een kaart inzichtelijk waar verbeterpunten zitten. Zodat u prioriteiten kunt stellen en uw beleid succesvoller kunt uitvoeren
  • Een handig communicatie-instrument voor uw inwoners en bezoekers van de gemeente. 
     
c3e1e9fc1a8c98a122f7e04090b89088.png

 

Voor wie is de QuickScan Toegankelijkheid Openbare Ruimte?

 

De QuickScan Toegankelijkheid Openbare Ruimte is voor gemeentes die de mobiliteit en toegankelijkheid voor hun inwoners en bezoekers willen verbeteren, maar nog niet zo goed weten hoe of waar ze moeten beginnen. Voor gemeenten die al verder zijn, helpt de quick scan om de voortgang en/of de realisatie van het VN-verdrag Handicap te monitoren. 

 

Klein beginnen, eenvoudig uitbreiden

 

Met de Quick Scan heb je snel resultaat én de mogelijkheid om door te groeien. Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen, bieden we samen met onze partners eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden. Zoals:

 

  • Een uitgebreider en gedetailleerder kaartbeeld met toevoeging van extra databronnen zoals verkeersstromen, kwaliteit van het wegdek, wegwerkzaamheden en evenementen.
  • Een slimme route-app voor mindervaliden die rekening houdt met obstakels en de toegankelijkheid van de openbare ruimte
  • Slimme sensoren om real time inzicht te verzamelen over een diversiteit aan onderwerpen. 
     

Een toegankelijke openbare ruimte levert voor iedereen voordelen op. Jong en oud. Goed ter been of mindervalide. Met gerichte maatregelen creëer je een omgeving die uitnodigt tot bewegen en participeren. Daar kun je vandaag al mee beginnen. Wil je meer weten? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op.