IoT platform

Bij stedelijke inrichting wordt steeds vaker gebruikgemaakt van sensoren om data in te winnen. Als StadsMaker kan het je nieuwe inzichten geven en het beheer van assets en de openbare ruimte  verbeteren. 

Het IoT platform brengt al die sensoren samen op één plek. Vanuit hier kun je:

  • Sensoren toevoegen
  • Monitoren
  • (Historische) data opslaan
  • Analyses maken
  • Samenvoegen van verschillende sensorendata tot één nieuwe dataset

 

Sensor register                 

Het aantal sensoren groeit enorm en dit zal de komende jaren verder toenemen. Tegelijkertijd leidt dit tot vragen en bezorgdheid onder burgers en bestuurders. Met de toename aan sensoren krijgen overheden ook steeds vaker vragen over wat er in de openbare ruimte hangt en met welke reden. 

 

Het sensorregister geeft informatie over de sensor, niet de data zelf. Het geeft bijvoorbeeld informatie waar welke sensoren hangen, met wat voor doel en of ze persoonsgegevens verzamelen.

 

WeCity biedt een eenvoudige “as a service” licentie om direct beschikking te hebben over je eigen gepersonaliseerde sensoren register. Het sensorenregister van WeCity omvat het volgende:

  • Een beheermodule, waarin StadsMakers,  naargelang hun rol en rechten sensoren kunnen toevoegen, beheren en verwijderen 
  • Een publieke kaart die voor alle inwoners en gebruikers transparant laat zien waar welke sensoren geplaatst zijn en;
  • Ondersteuning bij de operationele implementatie van zowel het beheer van het systeem als ook het gebruik en inzet hiervan in bijvoorbeeld je inkoopproces

 

WeCity wil graag op een transparante wijze samenwerken. De roadmap en doorontwikkeling van het sensorenregister  worden gezamenlijk door gebruikers in een Community of Practice bepaald. 

Wil je meer weten hoe jouw gemeente of provincie kan aansluiten op het sensorenregister? Vraag dan een gratis demo account aan.