Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het sensorregister. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact op.

 

Is het registreren van openbare sensoren verplicht? 
Nee, nog niet. Er wordt wel gesproken over een verordening om het registreren van sensoren verplicht te stellen. De gemeente Amsterdam heeft dit zelf geregeld en een eigen verordening heeft gemaakt. Voor zover bekend zijn er nog geen andere plekken waar registratie verplicht is. 


In 2019 stelde de VNG in het whitepaper "Sensoren en de rol van gemeenten" dat iedereen moet kunnen weten wie, met welke sensoren, waar in de openbare ruimte, welke gegevens verzamelt, en met welk doel. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens gaf in haar advies voor smart cities aan dat een sensorregister een wenselijke volgende stap is. In het concept rapport "Principes voor crowd-managementtechnologie" van VNG wordt registratie van algoritmen en sensoren als norm gesteld, gebaseerd op beschreven waarden en grondrechten. 
 

Daarmee is het een kwestie van tijd voordat het bijhouden van sensoren in de openbare ruimte een verplichting wordt voor elke overheidsorganisatie, zoals gemeente, provincie waterschap of ministerie.

 

Kan ik als inwoner zien waar de sensoren in mijn stad hangen? 
Als jouw gemeente en/of provincie ervoor kiest om gegevens van sensoren in de openbare ruimte te publiceren, is deze informatie beschikbaar op een publiek toegankelijke kaart op/via de website van de desbetreffende overheidsinstelling.

 

Hoe verhoudt dit Sensorregister zich tot het initiatief van het Kadaster (SensRNet)?
Het Kadaster heeft in 2021 een zogenaamd MVP (minimal viable product) opgeleverd. Om deze voorziening verder te ontwikkelen, zijn afspraken nodig tussen ministeries, VNG en andere overheidsorganisaties. Dat proces loopt nog. WeCity biedt een gebruiksvriendelijk en flexibel sensorregister, gebaseerd op open standaarden. Als er een landelijke voorziening vanuit het Kadaster komt, kunnen daar eenvoudig mee koppelen. 

 

Hoe verhoudt dit Sensorregister zich tot de oplossing van de gemeente Amsterdam?
Amsterdam heeft zelf een sensorenregister ontwikkeld voor eigen gebruik. Deze oplossing is niet primair gemaakt als generieke voorziening voor elk type gebruiker. 


WeCity heeft wel gekeken naar de verschillende voorbeelden, zoals die van Amsterdam, Gent en het Kadaster. De goede onderdelen hebben we hergebruikt.

De verschillende oplossingen kunnen ook prima naast elkaar bestaan. Een gemeente als Amsterdam heeft de mogelijkheden en middelen om dit zelf te ontwikkelen. Een kleinere gemeente meestal niet. Dit sensorregister biedt een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier voor elk type organisatie (gemeente, provincie, waterschappen, rijk) om hun sensoren te registreren en publiceren. 


Wie bepaalt welke sensorgegevens gepubliceerd worden? 
De eigenaar van de sensor bepaalt welke gegevens gepubliceerd worden. Vaak is dat een gemeente of provincie, of bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Deze organisaties beheren de sensorgegevens in het Sensorregister.


Worden er ook particuliere sensoren geregistreerd in het register? 
Nee. Er worden nu alleen sensoren geregistreerd van overheidsorganisaties die geplaatst zijn in de openbare ruimte. 

 

Dit sluit niet uit dat in de toekomst ook andere sensoren geregistreerd worden die gericht zijn op de openbare ruimte (zoals beveiligingscamera's op bedrijventerreinen of video-deurbellen). Het uitgangspunt van een sensorregister is dat het voor elke burger kenbaar moet zijn waar, waarom en hoe registraties in de openbare ruimte plaatsvinden. Hoe exact invulling wordt gegeven aan dit uitgangspunt is onderwerp van discussie. 


Voldoet het Sensorregister aan de AVG? 
Ja. De publieke kaart die hoort bij het Sensorregister, publiceert geen data van de sensoren zelf. Het gaat alleen om informatie (zogenaamde metadata) over de sensor zelf. De eigenaar van de sensoren kan ervoor kiezen een contact-/mailadres te publiceren, zodat burgers contact kunnen opnemen als ze vragen hebben. Data die de sensoren/camera's verzamelen, staat niet in het Sensorregister. 
 

Worden ook mobiele sensoren geregistreerd? 
Mobiele sensoren, zoals bijvoorbeeld Snuffelfietsen of mobiele verkeerscamera's, worden niet geregistreerd. Het Sensorregister richt zich vooralsnog op sensoren op een vaste locatie. 
 
Hoe ziet de verdere ontwikkeling van het Sensorregister eruit?
In de City Deal "Slimme Stad, zo doe je dat!" werken verschillende publieke en private gebruikers samen aan de doorontwikkeling van het Sensorregister. Dat gebeurt in een zogenaamde Community of Practise (CoP). Deze groep bespreekt technische, ethische, organisatorische en andere vraagstukken en behoeften. Het doel is om het Sensorregister efficiënt en effectief door te ontwikkelen.  

 
Wat kost het Sensorregister?
Het Sensorregister wordt voor overheidsorganisaties als dienst aangeboden. Dat betekent dat alles geregeld is, van de implementatie, de hosting tot het beheer. Het Sensorregister is beschikbaar vanaf €300 per maand. 
 

Wat is de definitie van een sensor? 
Een sensor is een object dat wordt ingezet of kan worden ingezet om waarnemingen te doen en/of data te verzamelen en deze digitaal te (laten) verwerken