Eén van de kenmerken van een slimme stad is dat alles met alles is verbonden. Een verkeerslicht reageert op een ambulance die aan komt rijden, een regenton bewatert de tuin op basis van de weersvoorspelling en een menigte krijgt een andere route aangeboden vanwege de drukte in de binnenstad. De complexiteit van interacties tussen objecten, mensen en systemen zal alleen maar verder toenemen. Voor de stedelijke opgaven heeft deze verbondenheid vergaande consequenties. De groeiende afhankelijkheid van data en technologie, zorgt ervoor dat één zwakke schakel tot ernstige gevolgen kan leiden. 

 

Het WeCity Support Centre maakt deze afhankelijkheden inzichtelijk. Het laat zien welke partijen betrokken zijn, wat de onderliggende contracten zijn en welke SLA-afspraken er zijn gemaakt over beschikbaarheid, performance en responstijden. Het WeCity Support Centre geeft inzicht in assets en datastromen en maakt monitoring en sturing op processen eenvoudig. Met aanvullende diensten als DPIA-templates, een sensorregister en een FAIR urban dataplatform heeft u alle hulpmiddelen om de slimme stad op een betrouwbare en transparante manier te besturen.

 

Het WeCity Support Centre is geschikt voor een groot aantal use cases, variërend van mobiliteitshubs, integrale gebiedsontwikkeling tot slimme lichtmasten. Zo wordt een lantaarnpaal steeds meer een multifunctioneel apparaat. Met slimme verlichting, sensoren, 5G-voorzieningen en een laadpunt voor elektrische voertuigen. Dat betekent ook dat er steeds meer partijen betrokken zijn. Die ieder verantwoordelijk zijn voor een klein stukje van het beheer. Maar die ook van elkaar afhankelijk zijn als zich een probleem voordoet. Juist op dat moment wil je dat er snel actie ondernomen wordt en er duidelijkheid is over service- en contractafspraken. Dezelfde vraagstukken en afhankelijkheden spelen bij mobiliteitshubs, integrale gebiedsontwikkeling en vele andere stedelijke opgaven. Het WeCity Support Centre is dé plek voor inzicht, monitoring en aansturing van deze ketenprocessen.