Slimme Verlichting

Smart Lighting

Meer dan verlichting

Een lantaarnpaal is meer dan een bron voor verlichting. Het wordt steeds meer een multifunctioneel apparaat dat kan helpen het welzijn van inwoners te vergroten. Met slimme verlichting, sensoren, 5G en een laadpunt voor elektrische voertuigen.  

 

Met zo’n 3,5 miljoen lantaarnpalen in Nederland die allemaal voorzien zijn van een stroompunt en in toenemende mate van connectiviteit, is deze infrastructuur uitermate geschikt als verzamelpunt voor nieuwe digitale oplossingen van de slimme stad.   

 

De inbraakvrije wijk maakt al gebruik van de toepassing die openbare verlichting biedt. In woonwijken zijn er beweging en geluidssensoren aan de openbare verlichtingspalen geïnstalleerd die met behulp van intelligente software kunnen vaststellen of er bijvoorbeeld een verhoogd risico op inbraak is.  

 

Een dergelijke toepassing kennen we ook al van de Innovatieroute op de N737. Daar herkent de openbare verlichting aan de hand van geluidsensoren aankomende fietsers waarna het licht feller gaat schijnen. Beide oplossingen bieden tevens de mogelijkheid een automatisch signaal naar de meldkamer te sturen bij onraad of onveilige situaties. 

 

De introductie van 5G leidt onherroepelijk tot een toename van het aantal antennes voor mobiele communicatie. Als er dan toch al zoveel masten in Nederland staan dan is het plaatsen van al die additionele masten op bestaande infrastructuur een logisch uitgangspunt. 

 

Ook voor de groei aan openbare laadinfrastructuur bieden openbare verlichtingsmasten een uitkomst. Het is natuurlijk mooi als we verschillende objecten in de openbare ruimte kunnen combineren om verrommeling te voorkomen. 

 

De kansen die het combineren van functies in een lantaarnpaal hebben neemt niet weg dat het vaak niet zo makkelijk is als dat het lijkt.Om de mogelijkheden van een slimme mast ten volle te benutten, is er meer nodig dan inzet van technische mogelijkheden. Het moet duidelijk zijn welke mogelijkheden een mast biedt zoals: is er stroom/connectiviteit? Hoe staat het met de fundering? Hoe zit het met de storingsgevoeligheid? Enz.  

 

Er moeten afspraken gemaakt worden over de plaatsing van sensoren, het onderhoud, de vervanging en verwijdering. Die afspraken gaan vaak tussen een groot aantal verschillende leveranciers. 

 

Integratie van meerdere toepassingen en sensoren in een lichtmast betekent ook dat er steeds meer partijen betrokken zijn, die ieder verantwoordelijk zijn voor een klein deel van het geheel. Maar die ook van elkaar afhankelijk zijn als zich een probleem voordoet. Juist op dat moment wil je dat er snel actie ondernomen wordt en er duidelijkheid is over service- en contractafspraken.   

  

Hier profiteert u van de voordelen van WeCity: 

  • wij zorgen dat sensoren geregistreerd worden in het nationale sensorenregister 
  • wij registreren en monitoren de werking van elk object 
  • wij regelen de service-afspraken en zorgen voor inzicht in prestatie-indicatoren.