Verschillende nieuw te ontwikkelen wijken hebben vaak de ambitie om de “slimste” wijk te worden.

 

Bij één van deze uitvragen was WeCity onderdeel van een groter Consortium van civiele aannemers en vervulde daarin de rol van regisseur voor de digitale infrastructuur. Innoveren was het sleutelwoord bij de ontwikkeling van deze wijk. 

 

De visie betrof een flexibel netwerk dat zich ontwikkelde rond de behoeften van haar inwoners. Als zodanig was het een adaptieve stedelijke ambitie, waarbij ontwerp en constructie hand in hand zouden gaan met stapsgewijze ontwikkeling, begeleid door de gebruikers. 

 

De ambitie omhelsde een wijk waarin in 10 jaar tijd 2500 nieuwe woningen en 12 hectare aan bedrijventerrein moest worden gebouwd op basis van de behoeften van mensen die in het gebied wonen en werken. Met als doel om een duurzame, circulaire en sociaal samenhangende buurt te realiseren die geniet van gezamenlijke voedselproductie, waterbeheer, energieopwekking, gezamenlijk digitaal gegevensbeheer en revolutionaire transportsystemen. Het kenmerkende karakter was de inzet van de nieuwste technologieën en kennis, waarmee het gebied een ware ‘living lab’ kon worden. 

 

Vanuit een greenfieldpositie is hier een plan neergelegd hoe ondergrondse en bovengrondse infrastructuur op een toekomstbestendige wijze te koppelen aan de digitale infrastructuur. Onderdeel hiervan was de inzet van het Open Urban Platform van WeCity, om zo alle data uit de wijk centraal te ontsluiten zodat verschillende toepassingen met elkaar konden communiceren en er een integrale monitoring ontstond.