Nederland is een echt fietsland. De fiets heeft een groot aantal voordelen boven andere vervoerswijzen. Het is schoon, goedkoop en makkelijk. Door de fiets en fietser in te zetten om meer inzicht te krijgen in routes die gebruikt worden en om de luchtkwaliteit te meten, wordt interessante data verzameld en kunnen slimmere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken bedacht worden.

 

Met die insteek is de provincie Utrecht in 2018 het experiment Snuffelfiets gestart. Een project om op grote schaal data te verzamelen met participerende fietsers. Na een succesvolle kleinschalige pilot, kregen 500 fietsers in 2019 een meetkastje (mobiele sensor) waarmee elke 10 seconden de luchtkwaliteit en GPS-positie wordt gemeten. Die data worden opgeslagen, beschikbaar gesteld als open data en gedeeld met het Samen Meten portaal van RIVM.  

 

De afgelopen jaren is het aantal deelnemers gestaag gegroeid tot meer dan 800 sensoren door heel Nederland. De sensor zelf is ook doorontwikkeld en inmiddels is versie 3 van de Snuffelfiets sensor beschikbaar. Deze is nog makkelijk in het gebruik. 

 

247a421e4c8351bf12c5a483db8c3674.png

 

Meer informatie over Snuffelfiets is ook te vinden in een aantal artikelen, zoals  "Cycle routes and air quality monitoring with REAL citizen’s engagement". En de resultaten van een jaar lang meten zijn vervat in een artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health (Assessment of PM2.5 Exposure during Cycle Trips in The Netherlands Using Low-Cost Sensors).