Een Open Urban Platform of OUP, is een centraal onderdeel van de digitale infrastructuur waarmee vraag en aanbod van data en diensten bij elkaar worden gebracht. Het ontsluit stedelijke data naar verschillende StadsMakers op een veilige manier en zorgt ervoor dat deze op de juiste wijze gebruikt en verwerkt kunnen worden. Daarbij is het uitgangspunt dat data bij de bron blijft en iedere data eigenaar ten alle tijden zeggenschap houdt over zijn data.

 

Een stedelijk platform waar uitwisseling van verschillende data en diensten georganiseerd wordt, opent deuren naar nieuwe diensten en toepassingen die steden leefbaarder, duurzamer, veiliger, gezonder en inclusiever kunnen maken, zoals Digital Twins, City support centres en participatie apps.

 

Steeds vaker worden verschillende data en oplossingen aan elkaar gekoppeld om tot nieuwe toepassingen te komen. Hiermee wordt ook het beheer van deze gegevensstromen  complexer: Want hoe zit het met afhankelijkheden als een deel van de service niet bereikbaar is en wie heeft er recht om aanpassingen te doen?

 

Het OUP van WeCity biedt naast ontsluiting van stadsdata mogelijkheden om het gehele beheer en contractmanagement centraal te organiseren.

 

Het doel is om niet alleen gemeentelijke gegevens, maar ook die van andere partijen zoals energiebedrijven, OV-bedrijven en groenbeheerders, te integreren tot één stedelijk platform.

 

Het gebruik van een Open Urban Platform stimuleert digitale samenwerking.  Verschillende partijen maken gebruik van dezelfde bron en het stimuleert daarmee de transitie naar een informatiegestuurde organisatie.

 

Voor bedrijven biedt aansluiting op een Open Urban Platform nieuwe businessmodellen door data aan te bieden als dienst, waarbij je ten alle tijden grip houdt met wie je wanneer voor welk doel data deelt.