Het sensorregister biedt overheden de mogelijkheid hun sensoren in de openbare ruimte op één centrale plek te registreren en beheren. Het sensorregister biedt inzicht en transparantie voor burgers én bestuurders.

 

Het sensorregister sluit aan op de publicatie "Sensoren en de rol van gemeenten" van de VNG uit 2019. Daarin wordt gesteld dat iedereen moet kunnen weten wie, met welke sensoren, waar in de openbare ruimte, welke gegevens verzamelt, en met welk doel. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt in haar onderzoek naar smart cities dat elke overheidsorganisatie een sensorregister moet bijhouden.

 

48766dec8fd7b1e77d37ce1e75601e5f.jpg

 


 

 


 

Veel gestelde vragen

We hebben de veel gestelde vragen over het Sensorregister voor u op een rijtje gezet.