Er is een enorme toename van het gebruik van sensoren in de openbare ruimte. Door overheden, bedrijven, burgers en onderzoeksinstellingen. Luchtkwaliteit, passantenstromen, verkeersbewegingen en geluidsniveaus, het wordt allemaal gemeten. 

 

Sensor in Beeld is hét sensorenregister waarmee je inzicht in de locatie van sensoren in de openbare ruimte, welke data ze verzamelen, met welk doel en wie de eigenaar is. Sensor in Beeld biedt overheden de mogelijkheid hun sensoren in de openbare ruimte op één centrale plek te registreren en beheren. Het biedt inzicht en transparantie voor burgers én bestuurders. En het geeft invulling aan de aanbeveling van de Autoriteit Persoonsgegevens in haar onderzoek naar smart cities dat elke overheidsorganisatie een sensorenregister moet bijhouden. Sensor in Beeld is geen geïsoleerde oplossing, maar een bouwsteen in een integrale visie op de toenemende digitalisering in de openbare ruimte, data gedreven werken, transparantie en gegevensmanagement. 

 

De noodzaak voor een integrale visie en aanpak wordt breed. Maar dat de uitvoering in de praktijk is weerbarstiger. Waar begin je? Welke kennis en capaciteit heb je nodig? Hoe regel je het beheer? Allemaal legitieme vragen. Daarom biedt WeCity met Sensor in Beeld een oplossing waarmee je als organisatie stap voor stap kunt groeien en waarbij je maximaal ontzorgd wordt. Sensor in Beeld combineert een online sensorenregister met organisatorische ondersteuning en een kenniscommunity. Uit ervaring weten we dat deze combinatie de beste garantie is voor langdurig succes.

 

af03c8215ca6397ee0c60da64cadc371.jpg

 

 


 

 


 

Veel gestelde vragen

We hebben de veel gestelde vragen over het Sensorregister voor u op een rijtje gezet.